یکی از بازی های جذاب و البته آموزش ساده در میان بازی های کازینویی بازی باکارات است . در حال حاضر بدون شک چه در سایت های بازی های کازینو آنلاین مثل تسلا بت و چه در کازینو ها بسیاری از علاقه مندان مشغول بازی باکارات آنلاین هستند . از این بازی می توان برای به دست آوردن پول و البته سرگرم شدن استفاده کرد و از آموزش ما درباره baccarat استفاده کنید .

آموزش بازی باکارات بسیار ساده است . شما می توانید با اندکی شانس و البته یک استراتژی مناسب در انجام این بازی ضمن چشیدن لذت بردن و پیروزی مبالغ زیادی هم به جیب بزنید . در این مطلب سعی می کنیم برای شما آموزش بازی باکارات و هر آنچه که به این بازی مربوط می شود را برای شما آموزش دهیم تا بتوانید از این بازی زیبا لذت ببرید .

بازی باکارات را می توان انفرادی و یا چند نفره انجام داد . توجه داشته باشید که در بازی های چند نفره هیچ یک از بازیکنان یا کاربران یار دیگری نیست و هر کس به صورت مستقل بازی می کند .

بازی باکارات baccarat آموزش آنلاین باکارات سایت شرط بندی

آموزش قوانین بازی باکارات

آموزش قوانین بازی باکارات بسیار ساده هستند و در تمامی سایت ها مثل تسلا بت مشترک میباشند. شما کافی است روی یکی از طرفین بازی شرط بندی کنید . در این مرحله شما پیش بینی می کنید که کدام یک از طرفین یعنی بازیکن یا بانکدار برنده می شوند . در یک حالت خاص هم شما می توانید روی مساوی بازیکن و بانکدار شرط بندی کنید . اگر در این حالت حدس شما درست باشد مبلغ شرط بندی شما ۹ برابر خواهد شد .

آموزش بازی باکارات

در آموزش بازی باکارات باید تنها به چند نکته ساده توجه کرد . نکته اول برنده کسی است که ارزش دست او به عدد ۹ نزدیک تر باشد . نکته دوم شما باید روی بردن دست بازیکن یا بانکدار و یا حالت مساوی دست بازیکن و بانکدار شرط بندی کنید .

نکته سوم شرط های جانبی است که در ادامه برای شما به صورت کامل توضیح خواهیم داد . هر بازیکن در شروع بازی دو کارت دریافت می کند . مجموع امتیاز دو کارت برای هر کس باید نزدیک به عدد ۹ باشد .

اگر دست بازیکن ایا دست بانکدار هر کدام کمتر از ۵ باشد یک کارت دیگر به عنوان کارت سوم دریافت می‌کند . چنانچه دست بازیکن یا دست بانکدار ارزشی معادل هشت یا نه داشته باشد دست هر دو متوقف شده و دیگر کارت  سوم را دریافت نمی‌کنند .

ارزش کارت ها در بازی باکارات

ارزش کارت ها در بازی باکارات به این صورت است که اعداد ۱ تا ۹ ارزشی برابر با ارزش شماره خود دارند . ارزش کارت های ۱۰ ، شاه ، بی بی و سرباز صفر است.

نکته مهم : اگر مجموع کارت شما عددی بالای ۱۰ باشد ارزش کارت شما منهای ۱۰ خواهد شد .  برای مثال شما دو کارت ۷ و ۹ را از دیلر گرفتید که مجموع آن ها ۱۶ می شود . در این حالت ۱۶ منهای ۱۰ خواهد شد و ارزش واقعی دست شما ۶ می باشد .

بازی باکارات baccarat آموزش آنلاین باکارات سایت شرط بندی

انواع شرط باکارات و ضرایب برد

سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ بازی باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

  1. شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری می باشد.
  2. شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری می  باشد.
  3. شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹۹ اعشاری می باشد.
  4. شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. <برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) می باشند . ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری می باشد.
  5. شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد .  برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) می باشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری می باشد.
  6. شرط بونوس بانکِر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر می‌ باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.
  7. شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر می‌ باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص میشود .  مثلا دست بانکر شامل< که ارزش آن ۷ می‌باشد و دست بازیکن شامل < که ارزش آن ‌۵ می‌باشد. بنابراین اختلاف ارزش ۲=۵-۷ می‌شود.

ضرایب دست برنده شرط بونوس عبارتند از:

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۹ امتیاز: ۳۰/۱ یا همان ۳۱ اعشاری .

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۸ امتیاز: ۱۰/۱ یا همان ۱۱ اعشاری .

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۷ امتیاز: ۶/۱ یا همان ۷ اعشاری .

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۶ امتیاز: ۴/۱ یا همان ۵ اعشاری .

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۵ امتیاز: ۲/۱ یا همان ۳ اعشاری .

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۴ امتیاز: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری .

دست طبیعی برنده: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری .

دست طبیعی مساوی (Tie): شرط لغو می شود .

دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد.

دست غیر طبیعی (Non-Natural hand): ترکیبی‌ از دو یا سه کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر نباشد.

اصطلاحات بازی باکارات:

PLAYER :   یکی از طرف های بازی باکارات که دیلر به او کارت می دهد.

BANKER  : یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.

TIE یا مساوی: زمانی که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن در انتهای بازی برابر شود.

 NATURAL HAND دست طبیعی  : ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. دست  طبیعی ۹ بالاتر از دست طبیعی ۸ می باشد .

ADDITIONAL BETSشرط های کناری : شرط هایی هستند که به نتیجه ی شرط های اصلی ارتباطی ندارند جفت بانکر، جفت بازیکن، جفت یکی از طرف ها، جفت کامل، بزرگ و کوچک .

PLAYER PAIR شرط جفت آوردن بازیکن  : یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد برای مثال  شاه گشنیز و شاه پیک .

 BANKER PAIR شرط جفت آوردن بانکر  : یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. برای مثال  سرباز خشت و سرباز دل .

 ANY PAIR جفت یکی از طرف ها  : زمانی که دو کارت اول بازیکن یا بانکر جفت باشد مثل بی بی پیک و بی بی دل.

 PERFECT PAIR جفت کامل : دو کارت اول بانکر یا بازیکن که جفت باشند و هر دو از یک نوع باشند مثل دو شاه پیک .

 SMALL  کوچک : زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۴ باشد .

BIG بزرگ  : زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۵ یا ۶ باشد .

  VALUE  : بخشی از کارت که نوع کارت در آن قسمت مشخص می شود مانند (شاه، بی‌ بی، سرباز و غیره)  .

 SUIT : یکی از چهار خال موجود در ورق‌ های بازی است .

 NUMBER TYPE : زوج یا فرد.

DECK  دسته ی کارت  : ۵۲ کارت متشکل از ۱۳ کارت از هر کدام از سوئیت ها  دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه و آس

SHOE جایگاه کارت:محلی که شش دسته ی کارت قبل از شروع بازی در آن قرار می گیرند.

DRAW  دور بازی  : یک دور بازی که با توزیع کارت های دور اول شرط بندی آغاز و با اعلام نتیجه توسط دیلر به پایان می رسد و تمامی کارت هایی که روباز روی میز هستند و استفاده شدند را جمع کرده و در جعبه ی کارت های مصرف شده قرار می دهد.

BETTING OUTCOME نتیجه ی شرط بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقعیت بازی در یک  دور تغییر می کنند متغیر می باشد .

بهترین سایت بازی باکارات آنلاین

برای انتخاب بهترین سایت بازی باکارات آنلاین باید در نظر داشت که یک سایت باکارات آنلاین باید حتما ویژگی های داشته باشد . اولین ویژگی مهم یک سایت بازی باکارات آنلاین داشتن تضمین برگشت وجه است . تضمین برگشت وجه این اطمینان را به بازیکنان و کاربران می دهد که در صورت برد در بازی مبلغ شرط بندی تمام و کمال به آنها بر می گردد .

این فاکتور ، تعیین کننده یک سایت بازی باکارات آنلاین معتبر است . یک سایت بازی باکارات آنلاین معتبر علاوه بر تضمین برگشت پول باید امکان پرداخت از درگاه مستقیم هم داشته باشد . یک سایت بازی باکارات آنلاین با پرداخت مستقیم این امکان را برای بازیکنان فراهم می‌کند که برای واریز و یا برداشت  پول خود به مشکل بر نخورد . همچنین بهتر است که امکان کارت به کارت و استفاده از پرفکت مانی برای بازیکنان فراهم باشد . یکی دیگر از خصوصیات یک سایت بازی با کارت معتبر داشتن پشتیبانی ۲۴ ساعته است .

داشتن پشتیبانی یکی از الزامات یک سایت معتبر است . این مورد به شما کمک را خواهد کرد که در هر زمانی از شبانه روز به مشکلی برخوردید با پشتیبانی تماس گرفته و مشکل خود را حل کنید . بهتر است یک سایت بازی باکارات آنلاین ، علاوه بر بازی باکارات بقیه بازیهای کازینویی را در خود جا داده باشد. بازی هایی  مانند بازی انفجار،بازی پوکر،بازی رولت،بازی مونتی و پیش بینی فوتبال و یا شرط بندی فوتبال را هم داشته باشد .

این مساله باعث می‌شود کاربران بتوانند همه نیاز های خود را در آن سایت برطرف کنند . با داشتن این ویژگی سبب می‌شود که کاربران دیگر نیازی به استفاده از یک سایت دیگر نداشته باشند . یک سایت معتبر شرط بندی بازی باکارات علاوه بر خصوصیاتی که در بالا ذکر شد باید حتما دانلود اپلیکیشن بازی باکارات آنلاین نیز داشته باشد . پیش نهاد ما بازی در کازینو انلاین تسلا بت میباشد.

دانلود اپلیکیشن بازی باکارات

دانلود اپلیکیشن بازی باکارات این امکان را برای بازیکنان فراهم می‌کند تا به راحتی آن را بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کرده و در هر زمان یا هر مکان بتوانند به راحتی به این بازی بپردازند . یکی از ویژگی‌ها و مزیت‌های اپلیکیشن نسبت به سایت قابل دسترس بودند و راحتی کار کردن با آن است . اپلیکیشن ها امروزه با پیشرفت گوشی های همراه طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند . شما با دانلود اپلیکیشن تسلا بت میتوانید تمام بازی های کازینویی مثل باکارات را انجام دهید.

ثبت نام و شروع