بازی بزرگ هفته گوچی بت بزرگ ترین سایت شرط بندی ایران  پس از این که ۳۰ دقیقه از لحظه گرم کردن بازیکنان پرسپولیس و سپاهان گذشت، اعضای تیم پرسپولیس واردزمین شدند و در کنار تیم داوری مراسم ابتدای بازی را…